Lyst til å jobbe som frilanser?

Er du som meg og har nedsatte muligheter til å stå i full jobb, men savner det i hverdagen? Jeg vet at jeg har en del å jobbe med i forhold til mine følelser rundt det å være kronisk syk uten muligheter til å være i fast jobb. […]